Zoeken

Voor een kerk of gemeente op plaatselijk niveau is de leden-administratie belangrijk. Als er sprake is van een kerkverband of organisatie waaraan de gemeente deelneemt dan wordt daar, op zijn minst jaarlijks, informatie verwacht over aantallen, instroom en uitstroom. Maar het is ook belangrijk  om binnen de gemeente de administratie in orde te hebben, zodat snel en adequaat gereageerd kan worden bij avondmaalsvieringen en doopbediening, bij verhuizingen of vertrek, maar ook bij verjaardagen en andere belangrijke gebeurtenissen van individuele gemeenteleden.  Het spreekt vanzelf dat daarbij eventuele subadministraties, zoals bij de voorganger, de penningmeester en de verzending van het kerkblad, synchroon moeten lopen met de administratie bij de administrateur.  Maar juist daar hebben veel gemeenten een probleem. Als het adres, het emailadres of telefoonnummer van een lid wijzigt, hoe lang duurt het dan vaak niet voor de andere belanghebbenden ook zijn geïnformeerd?

KERKAS biedt daarvoor een elegante oplossing.

Door gebruik te maken van het internet worden de gegevens van subpakketten op eenvoudige wijze ("enkele toetsdrukken") gesynchroniseerd met de gegevens van de administratie.  De mutatieberichten daarvoor worden versleuteld zodat deze niet zonder meer leesbaar zijn voor niet geautoriseerden. Zo heeft de voorganger  inzicht in de gezinssituatie en de achtergronden van de individuele leden (met de mogelijkheid een foto op te nemen in het bestand).

Op het scherm worden de verjaardagsgegevens per week, maand of jaar  getoond. 

Daarnaast beschikt het pakket over een financiële (VVB) module die het voor de penningmeester mogelijk maakt de ontvangst van de bijdragen los van de boekhouding te verwerken en daarbij ook mailings met individuele gegevens te verzorgen. (Zie voorbeeld)

Synchronisatie wordt ondersteund tot een maximum van 8 subpakketten.

Meer informatie vindt u onder PRODUCTINFO

 

 

 

Breadcrumbs

Login Form

MijoPolls

Uw ledenadministratie

Handmatig - 0%
Semi handmatig (Excel o.i.d.) - 0%
Geautomatiseerd (NIET tervreden) - 20%
Geautomatiseerd (MATIG tervreden) - 20%
Geautomatiseerd (ZEER tervreden) - 0%
KERKAS - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: december 1, 2016
Ga naar boven